Sanbis-NetVekil

sanbis_netvekil_project

Servis sağlayıcıların değişen AKK (Adil Kullanım Kotası) ve kota uygulamalarında yapmış oldukları değişikliklerden sonra, firmaların mevcut internet bağlantılarını daha verimli kullanmaları bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Kamuya açık alanlarda verilen internet hizmetlerinin yasalar doğrultusunda kayıt altına alınması gerektiği gibi, kurumsal firmaların da internet erişimlerinin bir log dosyasında saklanması gerekir.


Sanbis-Netvekil, bu noktada çalışanlar ve internet arasında transparan bir köprü vazifesi görür. Dedike bir makinede çalışabileceği gibi sanallaştırılmış bir sunucuda da yazılımsal olarak çalışabilir.


Sistem, çalışanlarınızdan bir web sayfasına yönelik talep aldığında önceki erişimlerden oluşturduğu önbellek dosyasını kontrol eder. Sayfayı önbellekte bulursa, isteği İnternet’e iletmek zorunda kalmadan kullanıcıya döndürür. Şayet bulamazsa, Sanbis-Netvekil sayfayı internetten kendi dosya önbelleğine alarak özgün istekle ilişiklendirir ve kullanıcıya iletir.