SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMİ (SAİS)

Sistem bileşenleri

Sistem temel olarak Pompalar, Analizörler, Elektrik Panosu, Numune Alma Cihazı, Bilgisayar Sisteminden oluşmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılında yayınlanan tebliğine göre günlük deşarj miktarı 5000 m3 ve üzeri (tesis tararım debisi olarak değerlendirilmektedir.) olan tüm Atık Su Arıtma tesisleri Sais Kabini almak zorundadır. Sais kabini atık su içerisindeki pH, Sıcaklık, İletkenlik, KOI, AKM ve Çözünmüş Oksijen miktarını sürekli ölçerek Bakanlık sistemine aktarmaktadır.

SAİS sisteminin çalışması

Vardiyalı olarak çalışan iki adet peristaltik tip vb. emiş pompası ile PPR-T hatlar vasıtasıyla dikey akışa müsaade eden numune dolum hücresine iletilir. Akış hızı bu hat üzeninde bir akış ölçer vasıtasıyla ölçülerek scada ekranına taşınmaktadır. Numune alım hücresine bağlı iletkenlik, oksijen ve sıcaklıkla kompanze Ph probları vasıtasıyla bu parametrelerin ölçümü yapılmaktadır. KOI seviyesi kabinlerde numunenin kimyasal muhteviyatına bağlı olarak iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Prob ile KOI ölçümünde numune dolum hücresine doğrudan bağlanan, analizörlü ölçümde de ise bu akış hücresinden alınan bir branşman vasıtasıyla TOC (Total Organic Carbon) analizörü üzerinden değer okunur. Numune ölçümü için dolan hücre yine üst kısmında bulunan çıkış ile atıksuyu desarj etmektedir. Sürekli sirkülasyon sağlanmaktadır. 6 saate 20 dakikalık periyodlarla her gün ve haftada 1 günde 1 saat olarak yıkama yapılan akış hücresinin yanı sıra bu süre zarfında numune emiş hattı üzerinde de bir geri yıkama sağlanmaktadır.

Veri iletimi

Kimyasal analiz yapan sensörlerin bağlı olduğu bir kontrol hücresi üzerinden veriler okunabildiği gibi bu veriler kabin bilgisayarına kurulu scada ekranında görüntülenebilmektedir. Bu verilen bakanlık merkezi sistemine API formatında iletilmektedir. Aynı zamanda kabin içinde bulunan sıcaklık- nem sensörü, duman dedektörü, su basmanı sensörü, kapı sivici ile kabin dışındaki temiz su tankından gelen veriler yine kabin bilgisayarında görüntülenebilmekte ve iletilebilmektedir. Kabinin elektrik, temiz su ve internet ihtiyacı işletme tarafından sağlanmalıdır.

Müsilaj ve SAİS Tebliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 02/07/2021 tarihli Marmara Bölgesi’nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi ile ilgili genelgeyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Sanbis, Marmara Denizi’nde meydana gelen müsilaj sorununun giderilmesine yönelik olarak, yapılan çalıştaylar ve ilave çalışmalar sonrasında oluşan “Marmara Denizi Eylem Planı” doğrultusunda on-line izleme sistemi temini ve uygulamasını yapmaktadır.

SAİS sistemi ile alakalı bilgi veya teklif almak mı istiyorsunuz? Bize ulaşabilirsiniz.